Publikationer

Trendspaning

Idag finns stora möjligheter för kandidater att välja jobb och arbetsgivare. Inom vissa yrkesområden är efterfrågan ibland större än utbudet gällande viss kompetens. Det gäller för företagen att jobba strategiskt för att lyckas attrahera rätt kandidater. Varje dag intervjuar Bravura kandidater för olika vakanser inom tjänstemannaområdet. Det ger oss unika tillfällen att skapa insikter kring målgruppen. Genom en årlig trendspaning publicerar vi rapporter där vi delar insikter som kan hjälpa till att skapa större förståelse för vad potentiella medarbetare värderar i frågor som rör jobb och karriär.

Publikationer
Insikter kring kandidaters prioriteringar – avgörande för att attrahera rätt kompetens – En undersökning av Bravura #3
Ladda ner Arbetsgivarvarumärke – vad tycker kandidaterna? En undersökning av Bravura #2
Ladda ner Dagens och framtidens talanger – En undersökning av Bravura #1

Insikter
I Bravura Insights delar vi insikter för att underlätta för dig som kund att navigera inom området kompetensförsörjning. Läs mer här