Jobba som konsult hos ett av våra kundföretag

Se alla lediga jobb här!

 

Att jobba som konsult via Bravura

 

sanaz_redSVSanaz Nabizadeh, IT-support på Expressen citathoger
”Som civilingenjörsstudent är extrajobb som IT-konsult mycket meriterande och jag hade tur som hamnade på en spännande arbetsplats. Här har jag utvecklats som problemlösare och fått en god inblick i både medie- och IT-branschen.”

citatvanster Ida Åberg, inkassohandläggare på FolkefinansIda_redSV
”Det bästa med mitt konsultuppdrag är att jag har fått inblick i en spännande och lärorik bransch där jag alltid lär mig något nytt. Att jobba administrativt och att vara öppen för nya utmaningar är absolut något jag kommer att dra nytta av i framtiden. Utan Bravura hade jag inte varit där jag är idag!”

jerry_redSVJerry Zhou, lånehandläggare på Santander Consumer Bank citathoger
”Det bästa med mitt konsultuppdrag på Santander Consumer Bank är de flexibla arbetstiderna, att kunna kombinera det jag studerar med mina arbetsuppgifter samt tryggheten i att få hjälp från både Bravura och Santander.”

Vad innebär det att jobba som anställd via ett bemanningsföretag?

Som konsult är du anställd av Bravura men arbetar på uppdrag hos något av våra kundföretag – du kan arbeta på heltidsuppdrag eller ha ett extrajobb vid sidan av exempelvis studier. På Bemanningsföretagens hemsida hittar du information som är nyttig för dig som jobbar på ett bemanningsföretag och grundreglerna för din anställning. Du får också lite tips och råd. Ju mer du vet desto mer tid kommer du kunna ägna åt att fokusera på att göra ett bra jobb, utvecklas och ha roligt.

auktoriserat-bemanningsforetagBravura är auktoriserat av Bemaningsföretagen. Auktorisationen finns för att säkerställa att företagen i bemanningsbranschen är seriösa företag som uppfyller höga krav på affärsmässighet. Auktorisationen innebär också en trygghet för kunder och medarbetare. Läs mer hos Bemanningsföretagen.

Fyra myter om bemanningsbranschen

Myt 1: Det är alltid bättre att bli anställd direkt hos kundföretaget än hos Bravura.
Svar: Bravura är experter på urval och på att vara arbetsgivare. Vi hjälper andra företag att bli mer effektiva och konkurrenskraftiga!

I dagens osäkra omvärld erbjuder Bravura just det som behövs för att många företag ska våga satsa på ny eller utökad personalstyrka. Om inte förutsättningarna skulle finnas för att enkelt hyra in en konsult hade kanske inte de nya arbetsuppgifterna lagts på en ny person. Genom att hjälpa våra kundföretag med rekrytering och bemanning kan de satsa på det de kan bäst – sin affärsverksamhet. Vi har många exempel på när ett tillfälligt behov av kompetens har lett till något mer permanent. Många av våra konsulter får efter en tid erbjudande om en anställning hos kundföretaget, just därför att det visat sig att vår konsult bidragit och behövs. Vi upplever dessutom att våra konsulter uppskattar det stöd och det bollplank de får av sin konsultchef på Bravura.

Myt 2: Det är endast Bravura som tjänar på bemanning.

Svar: Bravura och bemanningsbranschen erbjuder en väg in i arbetslivet.

Bemanningsbranschen har visat sig vara väldigt värdefull för många personer som annars haft svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Ungdomar och utrikesfödda är bättre representerade i bemanningsbranschen än i de flesta andra sektorer på arbetsmarknaden. Ett av Bravuras övergripande mål är att vara ett företag som bidrar till samhället, för varje ny person som börjar hos Bravura har vi bidragit med ett nytt jobb.

Myt 3: Anställningstryggheten är sämre hos Bravura.

Svar: Bravura har kollektivavtal och erbjuder trygga anställningar i enlighet med rådande arbetslagstiftning och vårt kollektivavtal.

Anställningstryggheten är samma för den som är anställd i ett bemanningsföretag som för den som är anställd av någon annan arbetsgivare. Bravura har kollektivavtal med Unionen, Akademikerförbunden och 14 LO-förbund vilket innebär att de flesta villkor är reglerade när du börjar din anställning hos oss. Utöver detta skrivs självklart också ett anställningsbevis, som slår fast anställningsform, arbetets omfattning, lön, tjänstgöringsområde m.m. En anställning på Bravura innebär givetvis att du har lagstadgad semester. Självklart har alla våra anställda även rätt till ersättning om de tvingas vara hemma på grund av sjukdom eller för vård av sjukt barn. För pension och försäkringar gäller samma försäkringsvillkor som för övriga företag på den privata arbetsmarknaden, det vill säga pensionsförsäkring, tjänstegrupplivförsäkring, arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring och omställningsförsäkringar.

Myt 4: När konjunkturen svänger neråt åker konsulterna ut först.

Svar: En anställd hos Bravura har samma trygghet som anställda på andra företag.

Som konsult hos oss är det Bravura som är din arbetsgivare och som garanterar anställningstryggheten. Företrädesrätten till andra jobb inom bemanningsföretag innebär att
anställningstryggheten i många fall är bättre i ett bemanningsföretag. Vid en nedskärning eller nedläggning har våra tillsvidareanställda konsulter alltid företrädesrätt till andra uppdrag hos Bravura, medan de som är direkt anställda i ett kundföretag kan riskera att förlora sina anställningar.

Hur funkar det här med lön?

Lön för dig som är tjänsteman i bemanningsbranschen
Arbetar du som tjänsteman omfattas du av prestationslönesystemet. Det innebär att du har en garanterad lön för minst 133 timmar per månad (150 timmar per månad efter 18 månaders sammanhängande anställning). För alla timmar utöver det får du en särskild prestationslön. Syftet med lönesystemet är att du ska få en full lön när du är ute på uppdrag men ha en trygghet även om du skulle befinna dig mellan uppdrag.

Filmen beskriver bemanningsbranschens prestationslönesystem för tjänstemän.

Lön för dig som är arbetare i bemanningsbranschen
Som arbetare omfattas du av ett annat lönesystem, det så kallade GFL-systemet. GFL står för genomsnittligt förtjänstläge och är inskrivet i kollektivavtalet mellan Bemanningsföretagen och LO-förbunden. GFL betyder att vi till hundra procent följer vårt kundföretags löneläge för en viss befattning.

I filmen förklaras vad det betyder och innebär för dig.

Du har en viktig uppgift

Som konsult hos någon av våra kundföretag spelar du en viktig roll för vår verksamhet. Du representerar Bravura och är vårt ansikte utåt. Som konsult kan du arbeta med heltidsuppdrag eller extrajobb, exempelvis vid sidan av dina studier.

Att hyra in konsulter är en bra lösning för företag som behöver möta arbetstoppar eller täcka upp vid vakanser, föräldraledighet eller annan frånvaro. Många av Bravuras konsulter på heltidsuppdrag rekryteras till företaget ifråga efter en tid, vilket vi tycker är roligt och är stolta över.

Jessica1

Träffa Jessica – Bravurakonsult på uppdrag hos Tele2

Hej Jessica, berätta om ditt konsultuppdrag!
– Jag jobbar extra hos Tele2, ett uppdrag jag har via Bravura. Jag arbetar 1-2 dagar i veckan på Tele2:s avdelning Information Management, vid sidan av mina studier. Jag har en kandidat i företagsekonomi och i data- och systemvetenskap och nu läser jag en master i data- och systemvetenskap.

Vad får du göra på Tele2?
Jag har hand om intern information, det kan vara en driftstörning eller någon annan aktuell händelse som inträffar som jag behöver kommunicera ut till företaget. Vi är ett team på åtta personer och vi arbetar i skift, både dag- och nattskift.

Vad är det roligaste med ditt jobb?
Det roligaste är att jag har lärt mig massor. Det finns så mycket på Tele2, vill jag fördjupa mina kunskaper eller lära mig mer om något är det bara att fråga någon. På Tele2 är det snarare konstigt om någon inte ställer frågor, det är en ”det finns inga dumma frågor-kultur” över hela arbetsplatsen. Det är en utvecklande miljö, även om jag är extraanställd och konsult får jag vara med på deras internutbildningar.

Hur är det att arbeta på Tele2 men vara anställd hos Bravura?
Fördelen med att vara konsult är att du har två personer att vända dig till, det är en trygghet att det alltid finns någon att prata med om det är något. Jag märker att jag är konsult främst genom kontakten med min konsultchef på Bravura. Annars känner mig som en i gänget på Tele2.

Vad vill du göra längre fram?
Efter min masterexamen är jag intresserad av att bli antingen systemarkitekt eller kravanalytiker, som det känns nu.

Du är viktig för oss

Vi vill att du som konsult ska trivas – Bravura är din arbetsgivare och ansvarar för att allt fungerar på ditt arbete. Vi har märkt att en tydlig dialog och uppföljning leder till att våra konsulter trivs och känner sig nöjda med oss som arbetsgivare. Därför är vi noggranna med att alltid vara öppna, dela med oss av information samt hålla nära dialog med våra konsulter, kandidater och kunder.

Hör av dig!

Har du funderingar kring hur det är att arbeta som konsult, eller idéer på vad vi kan göra för våra konsulter, hör av dig till oss på info@bravura.se eller ring 08 400 240 50.