Insights – om kompetensförsörjning

Välkommen till Bravura Insights! Här samlar vi kunskap och insikter i syfte att underlätta för dig med rekryteringsbehov att navigera inom området kompetensförsörjning. Ta del av artiklar, podcasts, rapporter och nyheter från Bravura.

Data Science

Bravura Insights är en podcast som handlar om företag och människor. Här delar vi insikter i syfte att underlätta navigeringen inom området kompetensförsörjning. Vi träffar spännande gäster som alla har intressanta storys kopplat till hur företag och människor stärker varandra och bidrar till tillväxt. Lyssna…

Fortsätt läsa →

Därför är kandidatupplevelse viktigt

En av de största trenderna inom rekrytering just nu är kandidatupplevelse. Det är idag kandidatens marknad och rekryterande företag behöver jobba strategiskt med att attrahera och rekrytera rätt medarbetare. En förklaring till det förändrade läget på arbetsmarknaden är det rådande konjunkturläget, men våra konsumtionsmönster och…

Fortsätt läsa →

Rekrytera potential och culture fit

Idag är det tuffare än tidigare att attrahera och rekrytera då dagens kandidater har större valmöjligheter jämfört med för några år sedan. Det gäller för de som rekryterar att våga tänka annorlunda och att tänka nytt. Oberoende medarbetarstrategi behöver man bredda synen på kravprofilen för…

Fortsätt läsa →

Webinar: attrahera och rekrytera morgondagens medarbetare

Om webinar: attrahera och rekrytera morgondagens medarbetare Vi står mitt uppe i ett trendbrott i synen på jobb och arbetsliv. Det blir tydligt när vi ser hur företag som erbjuder egenanställningar växer explosionsartat, rekryteringsprocesser förenklas radikalt, kandidatupplevelsen rankas som den största trenden 2017 och vi…

Fortsätt läsa →

Så attraherar du Generation Z till företaget

Under de senaste åren har det talats mycket om Millennials, födda mellan 1980 och 1995, men nu är det dags för en ny generation att stiga fram. Generation Z, även kallad Gen Z, iGen och Centennials, är födda mellan 1995 och 2010 – rakt in…

Fortsätt läsa →

Mångfald och nyanländ kompetens

Bravura Insights är en podcast som handlar om företag och människor. Här delar vi insikter i syfte att underlätta navigeringen inom området kompetensförsörjning. Vi träffar spännande gäster som alla har intressanta storys kopplat till hur företag och människor stärker varandra och bidrar till tillväxt. Lyssna…

Fortsätt läsa →

Förändringsbenägen företagskultur och digital transformation

Bravura Insights är en podcast som handlar om företag och människor. Här delar vi insikter i syfte att underlätta navigeringen inom området kompetensförsörjning. Vi träffar spännande gäster som alla har intressanta storys kopplat till hur företag och människor stärker varandra och bidrar till tillväxt. Lyssna…

Fortsätt läsa →

Användarupplevelse i jobbsökandet

Bravura Insights är en podcast som handlar om företag och människor. Här delar vi insikter i syfte att underlätta navigeringen inom området kompetensförsörjning. Vi träffar spännande gäster som alla har intressanta storys kopplat till hur företag och människor stärker varandra och bidrar till tillväxt. Lyssna…

Fortsätt läsa →

Rekrytering och att hantera hög personalomsättning

När man planerar för tillväxt är rekrytering av rätt kompetens en nyckelfaktor. Nya medarbetare behöver komma in och prestera för att verksamhetsmålen ska nås. När och hur man tar in ny kompetens kan man med ganska god framförhållning planera för. Det som är svårare att…

Fortsätt läsa →

Bravura och Dale Carnegie anordnar workshop på ämnet Morgondagens medarbetare

Attrahera, rekrytera och leda morgondagens medarbetare Mer information och biljetter Malmö 2017-04-07 | Stockholm 2017-04-21 | Göteborg 2017-04-28 Välkommen på en inspirerande förmiddag som kommer ge dig viktiga insikter och verktyg för att kunna attrahera, rekrytera och leda morgondagens medarbetare. Du får insikter kring framtida…

Fortsätt läsa →

Sidan 1 av 2 1 2