Insights

Bravura och Dale Carnegie anordnar event på temat Morgondagens medarbetare

Attrahera, rekrytera och led morgondagens medarbetare Välkommen på en inspirerande förmiddag som kommer ge dig viktiga insikter och verktyg för att kunna attrahera, rekrytera och leda morgondagens medarbetare. Du får insikter kring framtida framgångsfaktorer för att attrahera rätt medarbetare, förståelse kring karmakapitalism och hur ditt…

Fortsätt läsa →

Insikter om dagens kandidater

Idag finns stora möjligheter för kandidater att välja jobb och arbetsgivare. Inom vissa yrkesområden är efterfrågan ibland större än utbudet gällande viss kompetens. Det gäller för företagen att jobba strategiskt för att lyckas attrahera rätt kandidater. Varje dag intervjuar Bravura kandidater för olika vakanser inom…

Fortsätt läsa →

Bravura Data Scientist Program

Bravura hjälper dig att utbilda framtidens data scientists Bravura och SAS Institute lanserar Bravura Data Scientist Program. Med satsningen vill man möta en ökad efterfrågan av specifik kompetens och samtidigt skapa förutsättningar för en ny grupp med specialister att komma ut på arbetsmarknaden. Genom Bravura…

Fortsätt läsa →

Vad söker du hos en rekryteringspartner? Ställ frågorna som underlättar utvärderingen.

I en bransch med över 500 aktörer, där alla säger i princip samma sak är det svårt att sticka ut. Ännu svårare blir det för dig som kund att få en tydlig bild av vilka aktörerna är och hur de kan skapa värde för dig…

Fortsätt läsa →

Fem tips för att attrahera Millennials till ditt företag

Människor födda mellan tidigt 1980-tal och tidigt 2000-tal har benämnts vid flera namn, bland annat Generation Y, Generation Next, Echo Boomers, The New Boom och kanske mest bekant som Millennials. Teknologi och digital transformation har förändrat deras attityder och syn på jobb och karriär jämfört…

Fortsätt läsa →

Rekrytera själv? Fem tips för att lyckas

Idag finns stora möjligheter för kandidater att välja jobb och arbetsgivare. Många hävdar att det är arbetstagarens marknad. Inom vissa yrkesområden är efterfrågan ibland större än utbudet gällande viss kompetens. Det gäller för företagen att jobba strategiskt för att lyckas attrahera rätt kandidater. Vi hör…

Fortsätt läsa →

Välkommen till Bravura Insights

Välkommen till Bravura Insights! Här delar Bravura insikter kring rekrytering och bemanning för att underlätta för dig som kund att navigera inom området kompetensförsörjning.  

Fortsätt läsa →