Insights – om rekrytering och kompetensförsörjning

Välkommen till Bravura Insights! Här samlar vi kunskap och insikter i syfte att underlätta för dig med rekryteringsbehov att navigera inom området kompetensförsörjning. Ta del av artiklar, podcasts, rapporter och nyheter från Bravura.

I kölvattnet av #metoo – Vikten av en trygg arbetsplats

De senaste veckorna har präglats av upprop om övergrepp och sexuella trakasserier från olika branscher. I Sverige ser vi hashtags som #listanärstängd #räckupphanden #tystnadtagning och #sistabriefen pryda löpsedlarna och varje dag avslöjas en ny bransch. Time Magazine utsåg nyligen The Silence Breakers till ”Person of the…

Fortsätt läsa →

Podcast: CSR som skapar medarbetarengagemang

Bravura Insights är en podcast som handlar om företag och människor. Här delar vi insikter i syfte att underlätta navigeringen inom området kompetensförsörjning. Vi träffar spännande gäster som alla har intressanta storys kopplat till hur företag och människor stärker varandra och bidrar till tillväxt. Lyssna…

Fortsätt läsa →

Rekrytering – Därför är kandidatupplevelse viktigt

En av de största trenderna inom rekrytering just nu är kandidatupplevelse. Det är idag kandidatens marknad och rekryterande företag behöver jobba strategiskt med att attrahera och rekrytera rätt medarbetare. En förklaring till det förändrade läget på arbetsmarknaden är det rådande konjunkturläget, men våra konsumtionsmönster och…

Fortsätt läsa →

Podcast: Om Data Science

Bravura Insights är en podcast som handlar om företag och människor. Här delar vi insikter i syfte att underlätta navigeringen inom området kompetensförsörjning. Vi träffar spännande gäster som alla har intressanta storys kopplat till hur företag och människor stärker varandra och bidrar till tillväxt. Lyssna…

Fortsätt läsa →

Rekrytera potential och culture fit

Idag är det tuffare än tidigare att attrahera och rekrytera då dagens kandidater har större valmöjligheter jämfört med för några år sedan. Det gäller för de som rekryterar att våga tänka annorlunda och att tänka nytt. Oberoende medarbetarstrategi behöver man bredda synen på kravprofilen för…

Fortsätt läsa →

Så attraherar och rekryterar du Generation Z

Under de senaste åren har det pratats mycket om Millennials, födda mellan 1980 och 1995, men nu är det dags för en ny generation att komma in på arbetsmarknaden. De kallas för Generation Z, men även Gen Z, iGen, Centennials och ”de digitala infödingarna”. De…

Fortsätt läsa →

Webinar: attrahera och rekrytera morgondagens medarbetare

Om webinar: attrahera och rekrytera morgondagens medarbetare Vi står mitt uppe i ett trendbrott i synen på jobb och arbetsliv. Det blir tydligt när vi ser hur företag som erbjuder egenanställningar växer explosionsartat, rekryteringsprocesser förenklas radikalt, kandidatupplevelsen rankas som den största trenden 2017 och vi…

Fortsätt läsa →

Mångfald och nyanländ kompetens

Bravura Insights är en podcast som handlar om företag och människor. Här delar vi insikter i syfte att underlätta navigeringen inom området kompetensförsörjning. Vi träffar spännande gäster som alla har intressanta storys kopplat till hur företag och människor stärker varandra och bidrar till tillväxt. Lyssna…

Fortsätt läsa →

Förändringsbenägen företagskultur och digital transformation

Bravura Insights är en podcast som handlar om företag och människor. Här delar vi insikter i syfte att underlätta navigeringen inom området kompetensförsörjning. Vi träffar spännande gäster som alla har intressanta storys kopplat till hur företag och människor stärker varandra och bidrar till tillväxt. Lyssna…

Fortsätt läsa →

Rekrytering och att hantera hög personalomsättning

När man planerar för tillväxt är rekrytering av rätt kompetens en nyckelfaktor. Nya medarbetare behöver komma in och prestera för att verksamhetsmålen ska nås. När och hur man tar in ny kompetens kan man med ganska god framförhållning planera för. Det som är svårare att…

Fortsätt läsa →

Sidan 1 av 2 1 2