Hållbarhet

UN Global Compact – 10 principer för ansvarsfullt företagande

Bravura är ansluten till och följer UN Global Compact. Det är riktat till företag och omfattar tio internationella principer som grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna; ILO:s grundläggande konventioner om rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen, FN:s konvention mot korruption samt miljöfrågor. Syftet med principerna är att få näringslivet att engagera sig i FN:s frågor och ta globalt ansvar. Läs mer om de tio internationella principerna här.

unglobalcompact

Med engagemang för en hållbar värld

Bravura fokuserar på fyra övergripande områden för vårt hållbarhetsarbete; miljö, arbetsplats, mångfald och tillväxt. Vårt arbete omfattar 12 av de 17 globala målen för hållbar utveckling. Syftet med de globala målen är att lösa klimatkrisen, utrota extrem fattigdom och minska orättvisor i världen. Läs mer om de globala hållbarhetsmålen här.

2

 

Följande tolv mål har vi valt att fokusera på till att börja med:

– SDG 1: Ingen fattigdom
– SDG 2: Ingen hunger
– SDG 3: Hälsa och välbefinnande
– SDG 4: God utbildning för alla
– SDG 5: Jämställdhet
– SDG 7: Hållbar energi för alla
– SDG 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
– SDG 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
– SDG 10: Minskad ojämlikhet
– SDG 11: Hållbara städer och samhällen
– SDG 13: Bekämpa klimatförändringen
– SDG 15: Ekosystem och biologisk mångfald

 

 

Hållbar miljö
Vår vision är att använda oss av 100 % förnyelsebar energi där vi med små justeringar kan göra stora skillnader för klimatet. Detta gör vi bland annat genom att köpa ekologiska produkter, minska pappersförbrukningen samt att välja klimatvänliga resealternativ.

Hållbar arbetsplats
En av Bravuras viktigaste resurser är våra medarbetare, därför väljer vi att fokusera på medarbetarengagemanget. Målet är att alla ska uppleva en god arbetsmiljö vilket för oss innefattar bra ledarskap, trivsam kontorsmiljö och engagerade kollegor. Vi anser att det bidrar till friska, glada och välmående medarbetare.

Hållbar mångfald
Mångfald för Bravura innebär att vi vill spegla samhället vi verkar i. Vi arbetar utifrån en kompetensbaserad urvalsmetodik i allt vårt rekryteringsarbete. Det innebär att vi arbetar med en strukturerad urvalsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma egenskaper och krav. I varje rekryteringsprocess använder vi en strukturerad intervjuguide, telefonintervjuguide, kandidatpresentation samt referenstagningsmall. Detta för att säkerställa att alla kandidater får samma frågor och att ansökningar gallras utifrån samma premisser.

 • Mångfaldsgrupp
  Bravura har en mångfaldsgrupp som har i uppgift att bevaka hur den svenska arbetsmarknaden och hur Bravura specifikt upplevs av personer som tillhör en annan minoritetsgrupp. Gruppen diskuterar vad vi som företag kan göra för att attrahera och inkludera dessa personer bättre.
 • Partnerskap
  Sedan 2016 arbetar vi med Hero Kompetens som ingår i Hero Sverige. Syftet att erbjuda rekryteringslösningar som bidrar till att korta ledtider för nyanlända akademiker att få jobb i Sverige. På så sätt kan vi erbjuda våra kunder smarta lösningar för att få in rätt kompetens samtidigt som vi kan öka deras mångfald. Läs mer om vårt samarbete med Hero Kompetens här.
 • Fördomsfri rekrytering
  På Bravura arbetar vi utifrån en kompetensbaserad urvalsmetodik i allt vårt rekryteringsarbete. Det innebär att vi arbetar med en strukturerad urvalsprocess där alla kandidater bedöms utifrån samma egenskaper och krav.
 • Utbildning och kunskapsspridning
  Alla som arbetar på Bravura blir rekommenderade att gå vår internutbildning där man lär sig att hantera invändningar vid eventuella diskrimineringsfrågor. Det primära fokuset är att säkerställa att vi som företag arbetar med att motverka diskriminering.

Hållbar tillväxt
Vår tillväxt gör det möjligt för oss att genomföra våra mål inom miljö, arbetsplats och mångfald. Under 2017 är vårt mål att öka
tillväxten med 27 – 34 %.

 

hållbarhetsbild kategori webben

Help to Help

Under våren 2017 inledde vi ett samarbete och CSR-initiativ med välgörenhetsorganisationen Help to Help. Samarbetet innebär att Bravura sponsrar utbildningar för specifika studenter i Tanzania. Våra medarbetare får möjligheten att använda sin kompetens för att göra skillnad, exempelvis genom att coacha Help to Helps studenter inför arbetslivet. Samarbetet kommer att pågå under en treårsperiod och i år blev det sponsring för tre ungdomar.

Läs mer om Help to Help:
Läs blogginlägget här
Se presentationsvideon här
Läs om vårt engagemang här