Bravura Sales Academy

Om programmet

Syftet med Bravura Sales Academy är att ge dig som har talang och ett stort intresse för försäljning en bra start på din karriär. Programmet pågår under sex månader och avslutas med en examination. Som deltagare arbetar du med uppsökande försäljning. Därtill får du intern utbildning, coachning, personlig utveckling och en god gemenskap med dina programkollegor. Din yrkestitel är Client Manager.

Hazhier Azizi, Account Manager på Bravura

”Jag gick programmet 2015 och sökte det eftersom det ger en gedigen säljutbildning samtidigt som man kastas ut i verkligheten. Det bästa är den täta uppföljningen och den snabba personliga utvecklingen. Att vinna ‘Sales Presentation Champion’ när vi gick Bravura Dale Carnegie säljutbildning var ett riktigt kvitto för mig!”

Är du intresserad av att gå programmet 2017? Skicka in din ansökan redan nu!



2016-03-29

Sales Trainee till Bravura Hösten 2017Marknad/Försäljning

Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall

Vad ingår i programmet?

Som deltagare i Bravura Sales Academy får du våra bästa coacher och förutsättningar för att lära dig allt om kvalitativ försäljning av bemannings- och rekryteringstjänster. Programmet pågår i sex månader och är uppdelat i fyra block. Parallellt med att du bygger upp din egen kundstock lär du lär dig om mötebokning, mötesteknik, prissättning, invändningshantering, förhandlingsteknik och kundsamarbeten.

Mål med programmet

Vi förväntar oss att du från första arbetsdagen visar att du satsar på att bli en av Bravuras toppsäljare. Detta gör du genom att hålla en hög aktivitetsnivå, lyssna och aktivt ta till dig kunskap och sen omsätta kunskapen i praktisk handling. Du ges stor möjlighet till personlig utveckling och att påverka Bravuras framtida tillväxt. Programmet ger dig en praktisk och teoretisk grund för försäljningsarbete som du kommer att ha nytta av under hela din karriär – du är den som tar vara på möjligheterna! Målet är att du efter sex månader fortsätter som Account Manager i vår försäljningsorganisation.

Vi jobbar här

Martin, VD

MartinSander2016_liggande_webb
”För mig handlar försäljning framför allt om relationer, tillit, nytta och glädje.”
Läs hela texten om Martin!

Therese, Account Manager


”Att jobba på Bravura är som att driva en snöboll framåt – den är svår att krama i början men när den börjat rulla blir den snabbt större och större.”
Läs hela texten om Therese!