Insikter om dagens kandidater

Idag finns stora möjligheter för kandidater att välja jobb och arbetsgivare. Inom vissa yrkesområden är efterfrågan ibland större än utbudet gällande viss kompetens. Det gäller för företagen att jobba strategiskt för att lyckas attrahera rätt kandidater.

Varje dag intervjuar Bravura kandidater för olika vakanser inom tjänstemannaområdet. Det ger oss unika tillfällen att skapa insikter kring målgruppen. Genom en årlig trendspaning har Bravura tagit fram en rapport där vi delar insikter som kan hjälpa till att skapa större förståelse för vad potentiella medarbetare värderar i frågor som rör jobb och karriär. Undersökningen har Bravuras kandidater som målgrupp och 339 kandidater har lämnat fullständiga svar. Fokus i frågeställningen är kring kandidaternas prioriteringar mellan jobb och fritid, vad som kännetecknar en bra arbetsgivare och kandidaternas syn på bemanningsbranschen och att jobba som konsult.

Key takeaways – dagens kandidater

  • Fler faktorer än hög lön avgör hur attraktivt en arbetsgivare är för kandidaterna. Majoriteten av kandidaterna upplever att det är viktigare att brinna för jobbet än att ha hög lön. Stor andel anser att jobbet är en viktig del av ens identitet.
  • Majoriteten av kandidaterna värdesätter förmåner utöver lön.
  • Över hälften anser att arbetsgivarens hållbarhetsarbete är viktigt.
  • Möjlighet till balans mellan jobb och fritid är viktigt, samtidigt är det vanligt att man väljer att prioritera bort fritid för jobb.
  • Anställningstrygghet och karriärmöjligheter ses som de viktigaste faktorerna vid val av arbetsgivare.
  • Bemanningsföretag ses som en inkörsport och möjlighet att bli direktrekryterad.

Hämta hela rapporten här:


Läs även
Svårt att välja rekryteringspartner? Frågorna som underlättar utvärderingen
Fem tips för att attrahera Millennials till ditt företag
Rekrytera själv? Bravuras fem tips för att lyckas
Rekrytering och bemanning från Bravura