Vad söker du hos en rekryteringspartner? Ställ frågorna som underlättar utvärderingen

I en bransch med 530 auktoriserade aktörer, där alla säger i princip samma sak är det svårt att sticka ut. Ännu svårare blir det för dig som kund att få en tydlig bild av vilka aktörerna är och hur de kan skapa värde för dig och ditt företag. Bravura vill förenkla valet av rekryteringspartner genom att stötta dig med rätt frågeställningar i utvärderingsprocessen, frågor som ger svar på hur ett rekryterings- och bemanningsföretag kan skapa värde för ditt företag.

En vanlig invändning som vi får i samtal med företag som Bravura vill jobba med är att man söker ett nischat rekryteringsföretag, någon som är specialist inom ett specifikt område. Vi förstår den invändningen och det resonemanget, men vi vill utmana tanken. Skillnaderna som du söker är troligtvis mindre än vad som kan uppfattas. Det du som utvärderar rekryteringspartner bör fokusera på är vilket värde man skapar för dig som kund. Hur kan man på ett snabbt och effektivt sätt underlätta din vardag och säkerställa din framtida kompetensförsörjning? Den frågan besvarar i alla fall inte Bravura genom att berätta om hur vi är nischade inom specifika områden.

Målgruppsinsikter är A och O när man försöker sälja något. Vår insikt om dagens kandidater är att de som söker jobb via rekryterings- och bemanningsföretag följer strömmen av jobb. De är inte lojala mot oss som enskild aktör. Varför skulle man vara det? Det som skapar värde för kandidaterna är utbudet av jobbmöjligheter och de företag som vi letar medarbetare till. Man registrerar därför sin profil hos alla aktörer som har jobb som man är intresserad av. Man marknadsför sin yrkesprofil i tillgängliga kanaler, precis på samma sätt som när företag försöker sälja en tjänst eller en produkt. Alla metoder och kanaler som får profilen att sticka ut ur bruset är bra!

Detta medför att alla rekryterings- och bemanningsföretag har samma tillgång på kandidater. Vi förmedlar samma kandidater.

Det finns alltså inget unikt i våra kandidatdatabaser. Med rätt jobb och genom digital närvaro har vi och marknaden samma förutsättningar att attrahera rätt kandidater till ert företag. Skillnaden ligger snarare i hur man arbetar datadrivet med kandidatanskaffning, hur man med timing och effektiva kanaler konverterar trafik till faktiska ansökningar och kandidater för att matcha med ditt företags behov. På Bravura mäter och utvärderar vi våra annonseringskanaler löpande för att säkerställa att vi jobbar effektivt för att matcha rätt kandidater med våra kunders behov.

Majoriteten av Bravuras affärer ligger inom områdena IT, kundtjänst, administration och försäljning. Vi har även genomfört mängder av rekryteringar inom exempelvis ekonomi, finans, teknik, marknad, HR, chefs- och specialistrekryteringar med mera. Vi kan ur den synvinkeln uppfattas som en generallist inom rekrytering. Låt så vara. Det vi kan lova dig som kund är att vi är experter inom de områden vi tar oss an och att vi levererar. Bravura tackar ibland nej till uppdrag där vi ser att vi inte har möjlighet att leverera, antingen på grund av kandidatmarknaden eller att vi saknar erfarenhet. För oss handlar det om att vi ska hålla våra löften. Seriösiteten ligger i vilka uppdrag vi åtar oss, men framförallt att vi alltid levererar det vi lovar.

Av ovanstående anledningar så tycker vi att det är irrelevant att prata om hur många kandidater vi har och inom vilka områden de finns. Att vi ofta möter invändningen om att man söker en nischad partner ser vi som en konsekvens av att vår bransch (inklusive Bravura) är otydlig och har generiska erbjudanden.

Hur utvärderar man partner för rekrytering och bemanning?

Det som är relevant för att kunna utvärdera om ett rekryterings- och bemanningsföretag är bra eller inte är ett starkt track record av lyckade rekryteringar, hur nöjda kunder man har och hur stor andel återkommande kunder kundstocken består av. De frågorna bör du ställa till en potentiell rekryteringspartner.

Fler frågor att ställa vid utvärdering av rekryteringspartner
 • Har man rekryterat liknande profiler till liknande verksamheter tidigare?
 • Vilken hitrate har man på tidigare uppdrag som liknar de behov som du har?
 • Hur effektiv är man i uppdragen? Vilken ledtid kan du förvänta dig vid ett specifikt uppdrag?
 • Jobbar man datadrivet för att attrahera rätt profiler att söka till ditt företag?
 • Hur skapar man förståelse för er affär, företagskultur och det specifika behovet?
 • Hur involverad förväntas du som beställare vara i processen?
 • Vilken inblick har du möjlighet att ha i rekryteringsprocessen?
 • Hur transparent och välmotiverad är prissättningen?
 • Fråga om hur man följer upp och säkerställer att kunderna är nöjda.
 • Kan man erbjuda något mer än presenterade kandidater?
 • Fråga hur man jobbar med och säkerställer engagemang bland konsulterna.
 • Fråga om faktisk nöjdhet och medarbetarengagemang bland konsulterna?
 • Hur följer man upp rekryteringsuppdrag och att alla parter är nöjda?
 • Hur kan man stötta er kompetensförsörjning på lång sikt?
Fråga framförallt dig själv…

…om du tror att aktören du utvärderar kommer att ta sig an din rekrytering med det personliga engagemang som du med största sannorlikehet efterfrågar. Fråga dig själv och sedan oss om vi kan underlätta din vardag.

Vill du veta mer om rekrytering och bemanning från Bravura?

Läs även
Fem tips för att attrahera Millennials till ditt företag
Rekrytera själv? Bravuras fem tips för att lyckas
Insikter om dagens kandidater